layout styles

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır. Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir. Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir. KEP sistemi, elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip olan sistemdir. KEP sisteminde, standart e-posta adresleri kullanılmamakta, yetkili KEPHS tarafından, hesap sahibinin resmî belgelere dayanılarak kimlik bilgileri alınarak tahsis edilen/sağlanan kayıtlı e-posta adresleri kullanılmaktadır. KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gönderici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsisi/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz etmektedir.


Veri Bütünlüğü; Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini
Kimlik Doğrulama; Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini
İnkâr Edilemezlik; Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini
Delil Sağlama; İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır.

KEP Sisteminin Sağladıkları;

KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak;

Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkânı
İş süreçlerinde verimlilik artışı
Takip kolaylığı
Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır

KEP KULLANIM ALANLARI

Resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı
Kamu Kurumları arasında ve kurum içi yazışmalar
Kurumlar, şirketler ve şahıslar arasında yazışmalar
Beyanname
Tebligat / Bildirim / Başvuru
İhtar / İhbar / Teyit / Dilekçe
İştirak Taahhütnamesi
Abonelik / Üyelik
Elektronik Fatura
Duyuru / Dilekçe / Ödeme Emri
Banka Hesap Ekstreleri / K. Kartı Ekstreleri
Sipariş / Sipariş Onay
Sözleşme / Teklif / Kira Kontratı
Sigorta İşlemleri
Fatura / Mutabakat / dekont / Makbuz
Kredi Başvuruları
Bordro / İzin formları
İhale Teklifleri/KİK-EKAP İşlemleri
Müşteri Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz
Telif Hakkı / Çağrı