Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aradığınızı bulmanızı sağlayacak kelimeyi girin ve gerisini bize bırakın.
VegaGrup Yazılım

Yerli Sermaye, Yerli Üretim, Global Başarı

Yenilikçi çözümler ve güçlü alt yapısıyla, kullanıcılarımızın dijital geleceklerine ve sürdürülebilir başarılarına rehberlik etmek için çalışıyoruz.

Vega Yazılım, Türkiye genelinde bilgi teknolojileri alanındaki istikrarlı altyapı gelişimi ile adını duyuran bir liderdir. 1988 yılında kurulan şirket, bugün 350’ü aşkın uzman dinamik kadrolu çözüm ortaklığı ile ürünlerin satış, pazarlama ve hizmetlerinin öncüsüdür. Vega Yazılım, bilgi birikimi ile güvenilir, yenilikçi ve özgün çözümler geliştirerek müşterilerine değer katmaktadır.

 

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Vega Yazılım, ERP, MRP 2 (Üretim Planlama Takip ve Kontrol), sipariş yönetimi, stok planlama, lojistik yönetimi, finans-muhasebe yönetimi, perakende çözümler, barkod uygulamaları, el terminali uygulamaları, restoran yönetimi, personel verimlilik takip kontrolü gibi birçok alanda çözüm odaklı yazılım geliştirmektedir. Şirket, IT sektöründe lider firmalar arasında yer almakta ve müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmaktadır.

 

Markalaşma ve İnovasyon

Vega Yazılım, planlı ve kararlı uygulamaları ile ürün pazar payını artırarak markalaşmıştır. Microsoft Certified Partner ve ISV Uzmanlık Alanı unvanlarına sahip olan şirket, teknoloji dünyasında öncü bir konumda bulunmaktadır. Vega Yazılım, müşteri memnuniyetini esas alarak sürekli inovasyon ve gelişimi hedeflemektedir.

 

Global Bir Marka Olma Yolunda

Vega Yazılım, ulusal düzeyde elde ettiği başarıları global bir marka olma hedefi doğrultusunda sürdürmektedir. Ürünlerini çözüm ortakları ve yetkili satıcıları aracılığıyla pazarlayarak, uygulama, eğitim ve destek hizmetleriyle müşterilerine katma değer sunmayı sürdürmektedir. Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketi olarak Vega Yazılım, bilgi teknolojilerindeki liderliğini korumak ve sürekli büyümek adına kararlılıkla ilerlemektedir.

VEGAGrup Yazılım Tanıtım Kataloğunu Şimdi İnceleyebilirsiniz

Sertifikalarımız

TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Information Security Management System as per TS EN ISO/IEC 27001:2017

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Quality Management System as per TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 22301:2014 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Business Continuity Management System as per TS EN ISO 22301:2014

TS EN ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Information Security Management System as per TS EN ISO/IEC 27001:2017

TS ISO/IEC 20000-1:2019 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Information Technology Security Management System as per TS ISO/IEC 20000-1:2013

TS ISO/IEC 27701:2021 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Personal Data Management System as per TS ISO/IEC 27701:2021

VEGAGRUP Yazılım Politikaları

Müşteri Odaklı, İyilemeye Açık Bir Vizyon

Şirketimiz, kurumsal hedefleri ve Kalite Yönetim Sistemi prensipleri doğrultusunda müşterilerimizle güçlü bir güven bağı oluşturmayı amaçlar. Bu kapsamda, Kalite Yönetim Sistemi standartlarına sıkı bir şekilde uymayı, sürekli iyileştirmeyi esas almayı ve her durumda en üst düzeyde hizmet kalitesini sağlamayı taahhüt ederiz.

Risk yönetimini titizlikle uygularız ve tüm süreçlerimizde müşteri memnuniyetini ön planda tutarız. Çalışanlarımızın sürekli gelişimine ve memnuniyetine odaklanarak, kalite standartlarımızı daha da yükseltmeyi hedefleriz. Müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele alarak, çözüm odaklı bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini koruma ve artırma gayreti içinde oluruz.

Şirketimiz, güven duygusunu her aşamada koruyarak, müşterilerimize kalite odaklı ve güvenilir hizmet sunmayı amaçlar. Müşteri memnuniyeti, bizim için en değerli önceliktir.

Güçlü ve Güvenilir Bilgi Güvenliği

Şirketimiz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişimini sağlayarak müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarını en üst düzeyde tutmayı taahhüt eder.

Bu kapsamda, tüm varlıklarımız için kabul edilebilir seviyenin üzerindeki risklere karşı gerekli kontrolleri uygularız. Bilgi güvenliği süreçlerinin performanslarını ölçer, bu verilerden hedefler belirler ve sürekli iyileştirme amacıyla çalışırız. Alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve yatırımlarımızla ilgili olarak bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirler ve en aza indirgemek adına gerekli tedbirleri alırız.

Müşterilerimizin bilgilerini, yürürlükteki yasal düzenlemelere tam uyum içinde korur ve gizliliklerini en üst düzeyde sağlarız. Bilgi güvenliği konusundaki taahhütlerimiz, şirketimizin güvenilirliği ve şeffaflığına olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Şirketimiz, tüm paydaşlarını bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi ve güven duygusunu en üst düzeyde tutmayı amaçlar.

Müşteri Memnuniyeti, İnovasyon ve Sürekli Gelişim

VegaGrup Yazılım olarak, hizmet yönetimi politikamızla müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde mükemmeli hedefliyoruz. Bu doğrultuda, süreçlerimizi planlama, kurma, işletme, gözlemleme, sürdürme ve iyileştirme adımlarında titizlikle yönetiyoruz. Sistem kapasitelerimizi belirlenen kriterlere göre izleyerek, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerde yenilikçi, sonuç odaklı ve müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım benimsemekteyiz. Süreçlerimiz, kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlarken, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, risk yönetimini etkin bir biçimde uygulayarak iş süreçlerimizi tabii olduğumuz yasa, mevzuat ve gereksinimlere uyumlu bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

İş ilişkileri politikalarımızla uyumlu ve etkin bir iletişimi benimseyerek, şeffaf ve güvene dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, hizmetlerimizi hedeflediğimiz kalite seviyesinde sürdürmeyi, sürekli iyileştirme prensiplerine bağlı kalarak sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Güvenli ve Kesintisiz Hizmet Anlayışımız

VegaGrup Yazılım olarak, iş sürekliliği yönetim politikamızla müşterilerimize ve çalışanlarımıza sağladığımız hizmetlerin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde devam etmesini hedefliyoruz. İnsan hayatını koruma önceliğimizdir ve bu doğrultuda, iş sürekliliği kesintisi oluşturabilecek potansiyel olayları önceden belirleyerek önlem almayı, minimumda tutmayı amaçlıyoruz.

ISO 22301 standardının rehberliğinde iş sürekliliği yönetim sistemimizi düzenli bir şekilde çalıştırıyoruz. Bu kapsamda, risk analizi sonuçları, denetim sonuçları, gerçekleşen olaylar ve yapılan test sonuçları sürekli olarak değerlendirilir. Ortaya çıkan sonuçlara dayanarak düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanır ve uygulanarak sürekli iyileştirmeyi sağlıyoruz.

Sürekli iyileştirmeye yönelik hedefler belirleyerek, bu hedefleri gerçekleştirmek için çeşitli planlar yapıyor ve bunları uygulamaya alıyoruz. İş sürekliliği yönetim politikamız, müşteri memnuniyetini ve çalışanlarımızın güvenliğini ön planda tutarak, sektördeki öncü konumumuzu koruma ve güçlendirme amacımıza uygun bir şekilde şekillenmektedir.

Veri Yönetiminde Güven

VegaGrup Yazılım olarak, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini ön planda tutarak, Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerin kanunlarına tam uyum içinde kişisel verileri toplamak ve işlemekteyiz. Çalışanların, çalışan adaylarının, müşterilerin, tedarikçilerin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini hukuka uygun bir şekilde işleyerek koruma altına alırız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır, denetimleri gerçekleştiririz. Verileri hukuka uygun, doğru ve güncel bir şekilde işleyerek belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda kullanırız. Ayrıca, verileri sınırlı bir biçimde ve amaçla bağlantılı olarak işler, gerektiğinde günceller ve belirlenen süre kadar muhafaza ederiz.

Kişisel veri sahiplerini aydınlatır, bilgi taleplerini karşılar ve özel nitelikli kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleme almamaya özen gösteririz. Verilerin aktarılması konusunda kanuni düzenlemelere uygun hareket ederiz ve iç/dış paydaşlarımızı kişisel veri koruma konusunda bilinçlendiririz.

Farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler düzenler, kişisel veri ihlallerini disiplin prosedürüne göre değerlendirir ve gerektiğinde ilgili mercilere bildiririz. Sürekli olarak varlık envanterini ve risk değerlendirmesini takip eder, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ni sistemli bir şekilde yönetir ve iyileştiririz. Bu politikaları benimseyerek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulamaya taahhüt ederiz.

VEGAGRUP Yazılım İlkeleri

Bu ilkeler, Vega Yazılım'ın temel taşlarıdır ve işimizi yönlendiren değerlerimizdir.

VEGA Yazılım, sürdürülebilir bir toplumsal yaşamın temel taşlarından biridir. İnovasyon ve teknolojiyle entegre olarak, topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmeyi hedefler.

VEGA Yazılım, sürekli olarak yeniliğe odaklanarak sektörde öncü olmayı sürdürür. Yenilikçi çözümlerle müşterilerine rekabet avantajı sağlamayı amaçlar, teknolojideki gelişmeleri yakından takip eder ve yaratıcı bir bakış açısıyla hareket eder.

%100 Yerli Sermaye ve Üretim: Vega Yazılım olarak gururla belirtiyoruz ki, şirketimiz %100 yerli sermaye ve %100 yerli üretim ilkesine bağlıdır. Türkiye’nin potansiyelini keşfetmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak, bizim için sadece bir ilke değil, bir taahhüttür. Yerli kaynakları değerlendirerek, teknoloji alanında milli bir güç oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Vega Yazılımın Türkiye’ye Katkıları: Vega Yazılım olarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı, yerel işletmelere inovatif çözümler sunmayı ve teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sektördeki 30 yıllık deneyimimizle, yerli ve ulusal projelere liderlik etmek, istihdam yaratmak ve Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz. Türkiye’ye değer katma vizyonumuzla, sadece bir yazılım şirketi olmanın ötesinde bir misyon taşıyoruz.

Güven, VEGA Yazılım’ın temel ilkelerindendir. Müşteri odaklı yaklaşımı ve şeffaf iletişimiyle, müşterilerine karşı güvenilir bir iş ortağı olmayı taahhüt eder. Uzun vadeli ve sağlam ilişkiler kurarak müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak kabul eder.

VEGA Yazılım, üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda liderlik yapar.

VEGA Yazılım, başarısını insan kaynaklarına duyduğu değere borçludur. Çalışanlarını en değerli varlık olarak görerek, adil, etik ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlar. İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik sürekli çaba harcar ve takım ruhunu ön planda tutar.

Referanslarımız

Bize Yazın
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Şuan Hakkımızda başlığındasınız...